Odzież ochronna

ODZIEŻ OCHRONNA

Odzież ochronna to:

 • odzież chroniąca przed porażeniem prądem, stosowana tam gdzie użytkownicy mają kontakt z instalacjami energetycznymi;
 • odzież ochronna ESD: towarowa odzież chroniąca przed ładunkami elektrostatycznymi, przydająca się w pracach kontaktowych z oparami substancji wybuchowych i palnych, gdzie za duży ładunek elektrostatyczny może być zapłonem do wybuchu czy pożaru;
 • odzież ostrzegawcza, stosowana tam gdzie jest niezbędne zwiększenie widoczności pracownika na przykład na drodze;
 • odzież ochronna chemiczna: używana do ochrony przed środkami chemicznymi;
 • odzież termiczna, odzież tana za zadanie chronić przed wysokimi lub bardzo niskim temperaturami;
 • odzież chroniąca przed promieniowaniem: stosowana przy pracach, gdzie jest kontakt z promieniowaniem, np. laboratoria, placówki medyczne;
 • odzież ochronna biologiczna: ma za zadanie chronić przed zakażeniem drobnoustrojami występującymi np. w zoo, gabinetach weterynarii itd.;
 • odzież chroniąca przed mechanicznymi obrażeniami: przydatna w branży budowalnej czy w fabrykach, gdzie istnienie niebezpieczeństwo wypadku lub urazu;
 • odzież odporna na szkodliwe warunki atmosferyczne: chroni przed szkodliwym wpływem trudnych warunków atmosferycznych

 

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZA.

Odzież ochronna przeznaczona na stanowiska spawalnicze musi spełniać wymagania opisane w normie EN ISO 11611 „Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w  zawodach pokrewnych”. Ta odzież ochronna przeznaczona jest do ochrony przed działaniem rozprysków małych kropli stopionego metalu, iskier powstających podczas szlifowania metali.Chroni przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem i promieniowaniem cieplnym od łuku elektrycznego. Odzież dla spawacza  minimalizuje również możliwość porażenia prądem elektrycznym przy przypadkowym, krótkotrwałym kontakcie z przewodami elektrycznymi pod napięciem w przybliżeniu do 100 V prądu stałego w normalnych warunkach spawania. 

Odzież spawalnicza oznakowana jest piktogramem:

                                                                  EN ISO 11611 - piktogram

Norma precyzuje wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla odzieży ochronnej poniższego typu:

 • ubrania (kurtki i bluzy skompletowane ze spodniami do pasa lub typu ogrodniczki)
 • kombinezony
 • fartuchy
 • kaptury oraz kaptury z ochraniaczami barków
 • rękawy
 • ochraniacze stóp 

 

Odzież  ochronna dla spawaczy musi spełniać określone  wymagania dotyczące  konstrukcji:

 • powinna być tak zaprojektowana i skompletowana aby podczas  wykonywania spawania okrywać całe ciało użytkownika, tj. przykrywać górę i dół  tułowia, szyję, ramiona oraz nogi,
 • jeżeli stosowane jest ubranie składające się z bluzy i spodni to bluza  dwuczęściowego wyrobu odzieżowego powinna zachodzić na górną krawędź spodni  tworząc zakładkę na minimum 20 cm; minimalna zakładka powinna być zachowana  podczas wykonywania wszystkich czynności i ruchów podczas spawania,
 • części odzieży tworzące dodatkową odzież ochronną np. osłona szyi,  kaptur, rękawy, fartuch i getry powinny być tak zaprojektowane i użytkowane,  aby uniemożliwić przedostawanie się iskier i kropli metali do wnętrza ubioru,
 • jeżeli wyroby odzieżowe projektowane są z kieszeniami, to należy wykonać  je z materiału (-ów) zgodnego (-ych) z  wymaganiami dla całej odzieży, a  otwory zabezpieczyć klapkami,
 • odzież powinna być tak wykonana, aby uniemożliwić przewodzenie prądu  elektrycznego z zewnątrz do wewnątrz, np. poprzez metalowe zapięcia.

 

Odzież ochronna dla spawaczy  konstruowana jest głównie z tkanin (rzadko z dzianin) trudnopalnych,  bawełnianych, impregnowanych niepalnie lub z włókien aramidowych oraz ze skór  naturalnych wyprawianych uniepalniająco.

Odzież spawalniczą dzielimy według normy na dwie klasy w zależności od stopnia ochrony:

 • Klasa 1 - odzież ma stanowić ochronę przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi niewielkie oddziaływania rozprysków stopionych metali i promieniowania cieplnego.
 • Klasa 2 - odzież ma stanowić ochronę przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi znaczne oddziaływanie czynników gorących.

Kryteria klasyfikacji odzieży do klasy 1 lub 2 zgodnie z normą EN ISO 11611 określono z uwzględnieniem rodzaju procesu spawania i charakterystyki czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy zgodnie z poniższą tabelą:

Bardzo często ubrania dla spawaczy spełniają dodatkowo normę EN ISO 11612 - "Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących".

Własności materiałów na odzież spawalniczą

Na właściwości ochronne odzieży dla spawaczy główny wpływ mają właściwości stosowanych materiałów a w szczególności ich odporność na:

 • działanie płomienia - odporność materiału na zapalenie i rozprzestrzenianie się płomienia bada się zgodnie z normą ISO 15025.
 • działanie kropli roztopionych metali - odporność na działanie rozprysków bada się zgodnie z normą ISO 9150, która zakłada:
  • dla klasy 1 wzrost temperatury pod badaną próbką o 40 K, po działaniu co najmniej 15 kroplistopionego metalu,
  • dla klasy 2 wzrost temperatury pod badaną próbką o 40 K, po działaniu co najmniej 25 kroplistopionego metalu.
 • działanie promieniowania cieplnego - wskaźnik przenikania promieniowania cieplnego (RHTI dla 24 °C przy gęstości strumienia cieplnego 20 kW/m2 zgodnie z ISO 6942 powinien wynosić:
  • dla klasy 1: RHTI 24 > 7 s
  • dla klasy 2: RHTI 24 > 16 s.
Materiały stosowane na ubiory spawalnicze powinny również być odporne na intensywne dawki promieniowania ultrafioletowego (UV)powstającego podczas spawania elektrycznego (łukowego) oraz chronić skórę pracownika przed promieniowaniem. Promienie UV mogą prowadzić do degradacji materiału i wpływać na obniżenie jego własności ochronnych. Dotyczy to w szczególności spawania metodą MIG/MAG. Zaleca się wówczas stosowanie ubrań wyższej klasy i o uznanej jakości.
 
Odzież ochronna dla spawaczy bardzo często jest wykonana z tkaniny bawełnianej impregnowanej niepalnie o odpowiednio wysokiej masie powierzchniowej. Niektóre rodzaje odzieży ochronnej dla spawaczy najczęściej fartuchy ale również ubrania i częściowe ochrony ciała, wykonane są ze skóry.
 

Użytkowanie odzieży dla spawaczy

Podczas użytkowania odzieży ochronnej dla spawaczy należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa niewłaściwego jej stosowania:

 • zanieczyszczenie odzieży substancjami palnymi wpływa na zmniejszenie własności ograniczających rozprzestrzeniania się płomienia,
 • odzież ochronna dla spawaczy nie zapewnia pełnej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Podczas spawania łukowego najważniejsze dla zachowania bezpieczeństwa jest zastosowanie odpowiednich warstw izolacyjnych miedzy elektrycznie przewodzącymi częściami wyposażenia,
 • efekt elektrycznej izolacyjności odzieży będzie zmniejszany przez zawilgocenie materiału, zmoczenie lub pot,
 • wzrost zawartości tlenu w powietrzu zmniejszy właściwości ochronne odzieży przed działaniem płomienia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas spawania w małych przestrzeniach jeśli doprowadzane powietrze jest wzbogacane w tlen.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl